• برابر با : Monday - 21 June - 2021

خريد_كتاب_ارزان

18دسامبر
با اين ۹ توصيه كتاب‌ها را ارزان‌تر بخريد

با اين ۹ توصيه كتاب‌ها را ارزان‌تر بخريد

كتابفروشی «Indigo» پيشنهادهای مقرون به صرفه‌ای برای خريد كتاب دارد هنوز هم هستند کسانی که لیست خرید کتاب‌هایشان طولانی‌تر از لیست خرید موادغذاییشان است. توصيه کتابفروشی‌هایی نظير «Indigo »به عاشقان كتاب و كتاب‌خوانی کمک می‌کند تا در  هزینه خرید کتاب‌های خود صرفه‌جویی کنند. اگر اهل مطالعه هستید حتما می‌دانید که خريد کتاب‌ چه مقدار برای شما […]