• برابر با : Tuesday - 15 June - 2021

خدمات_کتابخانه_های_دیجیتال_کبک

29مارس
افزایش خلاقیت کتابخانه ها در ارائه خدمات

افزایش خلاقیت کتابخانه ها در ارائه خدمات

با افزایش تقاضای امانت کتاب دیجیتالی از زمان آغاز بحران کرونا در کبک، کتابخانه ها در تلاش هستند تا منابع دیجیتالی گسترده ای را در اختیار مردم قرار دهند. تنها در روز ۱۷ مارس، بیش از ۱۰۰۰۰ کتاب از طریق pretnumerique.ca امانت گرفته شده اند که این خود، یک رکورد بی سابقه محسوب می شود. […]