• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

خدمات_مهاجرت

12آگوست
برنامه های جدید برای بهبود استقرار و یکپارچه سازی تازه واردها

برنامه های جدید برای بهبود استقرار و یکپارچه سازی تازه واردها

بیش از ۸۰۰ پروژه در سراسر کانادا از تازه واردها و جوامع محلی پشتیبانی خواهند کرد به عنوان بخشی از تعهد خود برای پشتیبانی از حل و فصل موفقیت آمیز تازه واردان، مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا، ۸۲۴ پروژه را انتخاب کرده است که تا ۵ سال خدمات با کیفیت به تازه واردان در سراسر […]