• برابر با : Monday - 21 June - 2021

خدمات_دوزبانه_برای_اهالی_منیتوبا

23آوریل
راه اندازی سایت خدماتی دو زبانه توسط دولت منیتوبا

راه اندازی سایت خدماتی دو زبانه توسط دولت منیتوبا

دولت منیتوبا وب سایت مراکز خدمات دو زبانه را طراحی کرده است. این سایت پرکاربرد دستیابی مردم منیتوبا به برنامه های دولتی و اطلاعات مورد نیاز خود به دو زبان انگلیسی و فرانسه را تسهیل کرده است. Rochelle Squire، وزیر ارتباطات و وزیر مسئول امور فرانکوفونی اخیرا اعلام كرد كه دولت منیتوبا وب سایت مركز […]