• برابر با : Saturday - 15 May - 2021

خدمات_دارویی

01سپتامبر
انتقال دارو با پهباد در کانادا

انتقال دارو با پهباد در کانادا

به زودی دسترسی به نسخه دارو می تواند به آسانی انتظار پشت پنجره برای فرود یک پهباد باشد. اخیرا یک داروخانه در بریتیش کلمبیا اولین پهباد حامل دارو را مورد آزمایش قرار داده است. هفته گذشته چند قلم دارو بر روی پهباد قرار داده شد و حدود ۱۱ دقیقه بر فراز  اقیانوس، از دانکان در […]