• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

خدمات_خون_کانادا

16دسامبر
بانک های پوست کانادا آماده کمک به قربانیان فوران آتشفشانی نیوزیلند

بانک های پوست کانادا آماده کمک به قربانیان فوران آتشفشانی نیوزیلند

به گزارش خدمات خون کانادا، برنامه های برای ارسال پوست به نیوزیلند برای معالجه بازماندگان با سوختگی های شدید ناشی از فوران آتشفشانی آماده شده است. بانک های بین المللی بافت برای کمک به نیوزیلند بسیج شده اند. نیوزیلند برای رفع نیاز مجروحان به پیوند، تقریباً ۱٫۲ میلیون سانتی متر مربع پوست نیاز دارد. فوران […]