• برابر با : Monday - 21 June - 2021

خدمات_اورژانس_اجتماعی_در_کانادا

24مارس
درخواست کمک از ۹۱۱ از طریق پیامک و عکس

درخواست کمک از ۹۱۱ از طریق پیامک و عکس

خدمات اضطراری (Emergency service) در تورنتو در حال بهینه سازی هستند. سیستم جدید ۹۱۱ تورنتو در حال توسعه است و موارد جدید کلیدی، شامل معرفی کارکنان پاسخگوی خدمات اضطراری پیامکی خواهد بود. این ویژگی قرار است تا حدود یک سال دیگر امکان پذیر شود و هدف این است که تماس گیرندگان قادر به ارسال عکس […]