• برابر با : Monday - 14 June - 2021

خانه_های_کوچک_کانادا

01نوامبر
ساخت دهکده ای از خانه های کوچک برای سربازان جانباز بی خانمان

ساخت دهکده ای از خانه های کوچک برای سربازان جانباز بی خانمان

یک سازمان کانادایی از طریق ساخت خانه های کوچک به دنبال کمک به سربازان جانباز بی خانمان است. بنیاد Homes For Heroes قصد دارد انجمن های جدیدی را برای سربازان جانباز در سراسر کانادا ایجاد کند که از دهکده ای که اخیرا در کلگری تکمیل شده است، شروع می شود. سازگاری با زندگی شهری می […]