• برابر با : Monday - 21 June - 2021

خانه_اسکیموها

18فوریه
ایگلو کافه، یک کافه برفی

ایگلو کافه، یک کافه برفی

به گزارش «خبرکانادا» به نقل از «یورونیوز» گردشگرانی که به نقاط شمالی کشمیر سفر می‌کنند، اکنون با جذابیت جدیدی رو به رو هستند. یک «ایگلو کافه» یا کافه ای در کلبه یخی اسکیمو‌ها، در نزدیکی شهر «گلمارگ» ساخه شده است.