• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

حمل_و_نقل_عمومی_در_کانادا

04آوریل
زیرساخت های جدید حمل و نقل عمومی برای ساکنان استراتفورد

زیرساخت های جدید حمل و نقل عمومی برای ساکنان استراتفورد

برنامه سرمایه گذاری وزارت حمل و نقل و زیر ساخت در حمل و نقل عمومی با افزایش اتوبوس ها و همین طور بهبود جایگاه ها موجب راحتی مردم  خواهد  شد.  مسئولین شهری و زیر ساختی انتاریو روی پروژه های حمل و نقل عمومی سرمایه گذاری خواهند کرد. وزارت حمل و نقل و زیرساخت با سرمایه […]