• برابر با : Monday - 21 June - 2021

حمل_و_نقل_شهری

10آگوست
آیا اتاوا باید برای حمل و نقل شهری مهاجران تازه وارد هزینه بیشتری پرداخت کند؟

آیا اتاوا باید برای حمل و نقل شهری مهاجران تازه وارد هزینه بیشتری پرداخت کند؟

اخیرا مهاجران، دانشجویان خارجی و کارگران مهمان نسبت به جمعیت وطنی خیلی بیشتر از حمل و نقل شهری استفاده می کنند. آیا اتاوا نباید کمک بیشتری کند؟ از اوایل سال ۲۰۱۶ رفت و آمد با اتوبوس و ترن در مترو ونکوور به سرعت افزایش یافته است. از آن زمان تا به حال این افزایش ۱۷ […]