• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

حمله_سایبری

13مارس
حساب ۸۰۰ هزار کانادایی تعلیق می‌شود

حساب ۸۰۰ هزار کانادایی تعلیق می‌شود

به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «نارسیتی» حساب شهروندان به منظور نوعی پیشگیری امنیتی از 13 تا 22 مارس تعلیق خواهد شد. هزاران حساب در ماه فوریه نیز به دلیل مشابه بلاک شد.