• برابر با : Friday - 23 April - 2021

حمایت_از_زنان_و_ممنوعيت_خشونت_عليه_زنان

30جولای
اینستاگرام سیاه و سفید شد

اینستاگرام سیاه و سفید شد

در روزهای اخیر عکس‌هاي سیاه و سفیدی از زنان در فضاي اینستاگرام ديده مي‌شود که به دنبال چالشی در حمایت از زنان و ممنوعيت خشونت عليه زنان منتشر مي‌شوند.  انتشار عکس‌ها با پیام‌ها‌يي از زنان همراه است كه همبستگی آنان را براي محكوم كردن خشونت عليه زنان نشان مي‌دهد. اگر اين روزها صفحات اینستاگرام را […]