• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

حق_رای

14اکتبر
انتخابات کانادا و حق رأی بی خانمان ها

انتخابات کانادا و حق رأی بی خانمان ها

صدها هزار بی خانمان کانادا هدف دفتر انتخابات کانادا قرار گرفتند تا مطمئن شوند که مانند میلیون ها رأی دهنده واجد شرایط، آنها هم در انتخابات ۲۱ اکتبر حق رأی دارند. دو هفته تا آغاز رأی گیری، دفتر انتخابات کانادا کمپین هایی تشکیل داده تا اطمینان حاصل کند که برخی از آسیب پذیرترین اقشار کانادا […]