• برابر با : Monday - 14 June - 2021

حقوق_بشر_و_کانادا

04می
کانادا، سومین کشور برتر دنیا از نظر حقوق بشر

کانادا، سومین کشور برتر دنیا از نظر حقوق بشر

کانادا تحسین و توجه بین المللی را جلب کرده است! در رتبه بندی بهترین کشورهای جهان، کانادا از جهت رعایت حقوق بشر در رده سوم قرار گرفته است. طبق بررسی یو.اس.نیوز، براساس نظرسنجی كه از بیش از ۲۰،۰۰۰ نفر از چهار منطقه مختلف جهان انجام شده است، كانادا سومین كشور دنیا از نظر رعایت حقوق […]