• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

حضور_بیشتر_حیوانات_وحشی_در_انتاریو

18آوریل
رونق حضور حیوانات وحشی در انتاریو

رونق حضور حیوانات وحشی در انتاریو

در شرایطی که انسان ها همچنان به قرنطینه ادامه می دهند، به نظر می رسد حیوانات زندگی خود را به بهترین شکل می گذرانند. به گفته کارشناسان، تعطیلی گسترده در استان انتاریودر حال حاضر با فصل جفت گیری و مهاجرت حیوانات وحشی همزمان شده است. این بدان معنی است که احتمالاً حیوانات وحشی در انتاریو […]