• برابر با : Monday - 14 June - 2021

حداقل_درآمد_لازم_برای_زندگی

13نوامبر
حداقل درآمد لازم برای زندگی در کانادا چقدر است؟

حداقل درآمد لازم برای زندگی در کانادا چقدر است؟

گاهی اوقات شما می توانید تفاوت بین حداقل دستمزد و حداقل درآمد لازم برای یک زندگی واقعی را احساس کنید. حداقل درآمد لازم برای زندگی در کانادا در استان ها و قلمرو های مختلف متفاوت است. در کل درآمد لازم برای زندگی معمولی با حداقل دستمزد در کانادا به ویژه در شهرهای بزرگ همگام نبوده […]