• برابر با : Tuesday - 15 June - 2021

جیسون_کنی_آلبرتا_نشست_عمومی_حزب_محافظه کار_حذف_مشاغل_عمومی

01دسامبر
سخنرانی جیسون کنی در نشست عمومی حزب محافظه کار و حواشی آن

سخنرانی جیسون کنی در نشست عمومی حزب محافظه کار و حواشی آن

جیسون کنی، نخست وزیر آلبرتا در نشست عمومی سالانه حزب محافظه کار متحد در کلگری گفت آلبرتا ضمن حمایت از برنامه هایی که از از بیشاریت اهمیت برخوردار هستند، رویکردی تدریجی برای تامین کسری بودجه در پیش خواهد گرفت. وی گفت برخی رویکرد های جدید بحث بر انگیز خواهد شد و اعتراضاتی به همراه خواهد […]