• برابر با : Monday - 14 June - 2021

جورج_اورول

01ژوئن
پرجست‌و‌جوترین کتاب‌ها در گوگل

پرجست‌و‌جوترین کتاب‌ها در گوگل

در بین کتاب‌های جست‌و‌جو شده توسط کاربران اینترنت رمان «۱۹۸۴» نوشته «جرج اورول» با بیش از ۱۲ میلیون جست‌و‌جو در صدر لیست منتشر شده قرار دارد. در رتبه بعدی لیست منتشرشده از سوی گوگل داستان «ارباب حلقه‌ها» نوشته «جی. ار. ار. تالکین» با بیش از ۸میلیون جستجو قرار دارد.