• برابر با : Monday - 21 June - 2021

جودی_ویلسن_ریبالد

17آگوست
نقض قوانین توسط ترودو برای کمک به شرکت اس ان سی- لاوالین

نقض قوانین توسط ترودو برای کمک به شرکت اس ان سی- لاوالین

به گزارش کمیسیون اخلاق، ترودو برای کمک به شرکت اس ان سی- لاوالین قوانین را نقض کرده است مامور کمیسیون اخلاق فدرال تشخیص داده که جاستین ترودو به منظور تاثیرگذاری در تصمیم گیری در رابطه با رسوایی شرکت اس ان سی- لاوالین، قوانین را نقض کرده است. سیاستمداران در جبهه مخالف ترودو از این گزارش […]