• برابر با : Tuesday - 15 June - 2021

جوایز_موسیقی_کانادا

19ژوئن
حضور پررنگ کبکی ها در لیست جایزه پولاری

حضور پررنگ کبکی ها در لیست جایزه پولاری

کبک جایگاهی عالی در لیست بلند جایزه پولاری(Polaris) بدست آورد. نزدیک به یک سوم آلبوم های موسیقی در حال اجرای کبکی در این لیست ۴۰ تایی قرار گرفت. پولاری، ۱۵ سال است که متعلق به بهترین آلبوم های کانادایی است. لیست بلند نامزدهای جایزه پولاری روز دوشنبه اعلام شدند. هنرمندان بسیاری که در کبک زندگی […]