• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

جوایزاسکار

17مارس
جزئیات برگزاری مراسم اسکار ۲۰۲۱

جزئیات برگزاری مراسم اسکار ۲۰۲۱

به گزارش «خبرکانادا» به نقل از «هالیوود ریپورتر»رئیس آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار جزئیات جدیدی درباره نحوه برگزاری مراسم اعطای جوایز این رویداد در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد.