• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

جوانان_کبک

12می
شروع واکسیناسیون جوانان در کبک

شروع واکسیناسیون جوانان در کبک

به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «نارسیتی»،کریستین دوبه وزیر بهداشت کبک معتقد است به دلیل شروع واکسیناسیون افراد 29-18 ساله  این هفته، هفته مهمی است و آن را هفته جوانان می‌نامد.