• برابر با : Monday - 21 June - 2021

جنگ_ادبی_اصفهان

25می
محمود نیکبخت درگذشت

محمود نیکبخت درگذشت

«محمود نیکبخت»زاده‌ دهم مردادماه سال ۱۳۳۰  و یکی از اعضای جنگ اصفهان بود. او آثاری را از ادبیات انگلیسی، فرانسه و ایتالیایی، ترجمه و مقاله‌ها و ترجمه‌هایی از شعرها و مقاله‌های شاعران را در جُنگ اصفهان و مجله‌هایی چون رودکی، کلک، عصر پنجشنبه و... منتشر کرده بود.