• برابر با : Tuesday - 15 June - 2021

جنبش_بادکنک_های_امید_در_کانادا

23آوریل
بادکنک های امید بر سر در خانه کانادایی ها

بادکنک های امید بر سر در خانه کانادایی ها

مردم به دنبال جنبش یک میلیون بادکنک امید، خانه های خود را با بادکنک های رنگارنگ تزیین می کنند. این خانه های مزین به بادکنک های رنگی و زیبا، یادآور انیمیشن Up هستند. اولین بار، ۲۶ ماه مارس  بود که این حرکت به راه افتاد و ۱۵ کشور دنیا درآن شرکت کردند. این ایده به […]