• برابر با : Monday - 21 June - 2021

جمع_آوری_خودروهای_شرکت_تویوتا_در_کانادا

19ژانویه
فراخوان تویوتا برای ۵۵۰۰۰ خودرو در کانادا

فراخوان تویوتا برای ۵۵۰۰۰ خودرو در کانادا

تویوتا برای رفع مشکل پمپ های معیوب سوخت، نزدیک به ۵۵۰۰۰ وسیله نقلیه ساخت خود را در کانادا فراخوانده است تویوتا نزدیک به ۷۰۰،۰۰۰ وسیله نقلیه خود را که ۵۵۰۰۰ عدد از آنها در کانادا هستند، فراخوانده است زیرا احتمال از کار افتادن پمپ های سوخت آنها و در نتیجه توقف عملکرد موتورهایشان شود. فراخوان […]