• برابر با : Monday - 21 June - 2021

جمعیت_سالخورده_کانادا

14آگوست
مهاجرت، رکود زادوولد بر اثر کرونا را خنثی می‌کند

مهاجرت، رکود زادوولد بر اثر کرونا را خنثی می‌کند

اگر ویروس کرونا نرخ باروریِ پایین را باز هم کاهش دهد، كانادا مجبور به ادامه پشتیبانی از برنامه‌های مهاجرتی خود خواهد شد. انتظار می‌رود كه تأثیر همه‌گیری کرونا بر میزان باروری، بسته به سطح درآمد در هر منطقه، متفاوت باشد. پیش‌بینی می‌شود کشورهایی با درآمد بالا مانند کانادا، به دلیل همه‌گیری، شاهد تولد نوزادان کمتر […]