• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

جمعه_سياه

28نوامبر
جمعه سياه، خريداران را به صف كرد

جمعه سياه، خريداران را به صف كرد

در روز جمعه سياه (بلک فرایدی)، خریداران پیش از طلوع آفتاب در مقابل مرکزخرید وان میلز منطقه یورک صف کشیدند. علی‌رغم اینکه ساعت شروع کار برخی فروشگاه‌ها مانند بخش فروش نایکی از ۸ صبح است، برخی از خريداران از ساعت ۵:۳۰ صبح جمعه، خارج از این فروشگاه صف بستند! پیش از شروع کار به کارکنان […]