• برابر با : Monday - 14 June - 2021

جلسه_مجازی

29آوریل
تجربه جلسات واقعی با Zoom

تجربه جلسات واقعی با Zoom

برنامه محبوب ویدئو کنفرانس «زوم» در ویژگی جدید خود حس دفتر کار طبیعی را القا می‌کند. بدین معنی که به نظر می‌رسد، شرکت کننده در چت مجازی در اتاقی با همکارانش نشسته است.