• برابر با : Monday - 27 September - 2021

جلال_آل_احمد

08مارس
به یاد سیمین دانشور

به یاد سیمین دانشور

«سیمین دانشور» در سال ۱۳۰۰ در شیراز متولد شد. او از کودکی با اشعار شاعرانی چون «حافظ» و «سعدی» آشنا شد و پدرش دوستانی داشت که صاحب مغازه کتابفروشی بودند و به همین سبب، کتاب‌های تازه منتشر شده را به پدرش هدیه می‌داند و از همین روی کتاب ها خیلی زود به دست «سیمین» می رسیدند.