• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

جغد

02می
محبوب‌ترین پرنده اینستاگرام: جغد دهان قورباغه‌ای

محبوب‌ترین پرنده اینستاگرام: جغد دهان قورباغه‌ای

شاید از خواندن عبارت «خوراک اینستاگرام» در یک تحقیق علمی تعجب کند اما در نتیجه یک پژوهش مشخص شده است که جغدهای کوچک و بامزه دهان قورباغه‌ای محبوب‌ترین پرنده در شبکه اجتماعی اینستاگرام هستند.