• برابر با : Monday - 14 June - 2021

جشن_باستانی_خردادگان

27می
جشن باستانی خردادگان

جشن باستانی خردادگان

در دوران باستان در سرزمین ایران روز ششم از ماه خرداد جشنی به نام «خردادگان» برگزار می‌شده است. «خرداد» از صفات «اهورامزدا» است که نشانه کمال و رسایی اوست و در عالم مادی و زمین، نگاهبانی آب با «خرداد» است.