• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

جشن_اوهرا

16آگوست
جشن ساحلی کبک

جشن ساحلی کبک

شاید ساحل اولین چيزی نباشد که هنگام صحبت کردن در مورد کبک به ذهنتان می‌رسد؛ اما از قضا این استان سواحل متعدد و بسیار زیبایی دارد. «خلیج بو پورت» (Beauport) و ساحل بسیار زیبایش در  شهر کبک قرار دارد و از اواسط ماه سپتامبر قرار است میزبان جشن بزرگي همراه نمایش‌ و آتش‌بازی باشد. «جشن اوهرا» […]