• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

جشنواره_زمستانی_مونترال_آن_لومیر

10مارس
مونترال غرق در نور

مونترال غرق در نور

به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «نارسیتی»، امکانات و بازی‌های جشنواره زمستانی«Montréal en Lumière» در محله «Quartier des Spectacles» تا 28 مارس برای همه در دسترس است.