• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

جبران_خسارات_مسافران

23می
لوگو از جبران خسارات مسافران می گوید

لوگو از جبران خسارات مسافران می گوید

مسافران بی صبرانه منتظر هستند بدانند که آیا می توانند از طریق صندوق جبران خسارت مشتریان آژانس های مسافرتی (FICAV) خسارت شان را بگیرند یا نه! نخست وزیر فرانسوا لوگو گفت که مشتریانی که سفرشان در طول پاندمی لغو شده، بازپرداخت می شوند اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. فرانسوا لوگو در نشست خبری […]