• برابر با : Tuesday - 22 June - 2021

جبار_باغچه‌بان

01اکتبر
سكوت سرشار از ناگفته‌هاست

سكوت سرشار از ناگفته‌هاست

مجامع بين‌المللی، در هفته جهانی ناشنوایان بر رعايت حقوق آنها تأكيد كردند آنان که می‌توانند سخن بگویند، سکوت را به رضایت تعبیر می‌کنند؛ اما سکوت گاهی اعتراض است و گاهی هم تقدیر. دنیای ناشنوایان؛ دنیای سکوت است، سکوتی که از سر رضایت نیست، شکایتی هم نیست. تقدیر است و سرنوشت. سرنوشتی که شاید بتوان آن […]