• برابر با : Friday - 30 July - 2021

جانورشناسان_بدون_مرز_کبک

19مارس
زنان کبکی به کمک کوالاها می شتابند

زنان کبکی به کمک کوالاها می شتابند

گروهی از زنان کبک به امید نجات، مراقبت و تغذیه کوالاها و سایر حیواناتی که در آتش سوزی استرالیا در معرض تهدید قرار گرفته اند، آماده پرواز به استرالیا می شوند.   به مدت یک ماه، این تیم از طرف شرکت جانور شناسان بدون مرز به استرالیا فرستاده خواهند شد. آن ها وظیفه بررسی مناطق […]