• برابر با : Monday - 14 June - 2021

جامعه_فرهنگی_کبک

05اکتبر
کمک ۵۰۰۰۰۰۰۰ دلاری به جامعه فرهنگی کبک

کمک ۵۰۰۰۰۰۰۰ دلاری به جامعه فرهنگی کبک

دولت کبک به جامعه فرهنگی کمک‌هزينه شش‌ماهه می‌دهد به دنبال شیوع بیماری کرونا و خسارت وارد‌شده به بخش‌های فرهنگی اعم از سالن‌های نمایش، سینماها و موزه‌ها، دولت «کبک» تصمیم به اعطا کمک‌هزینه شش‌ماهه به سازمان‌های فرهنگی گرفته است. سالن‌های نمایش با ارائه طرح کمک ۵۰ میلیون دلاری برای مشاغل فرهنگی، «ناتالی روی»، وزیر فرهنگ با […]