• برابر با : Monday - 21 June - 2021

تیموتی_اشمالز

03اکتبر
واتیکان خانه آخرین ساخته مجسمه ساز کانادایی شد

واتیکان خانه آخرین ساخته مجسمه ساز کانادایی شد

پاپ فرانسیس روز یکشنبه در تجمع آخر هفته از مجسمه ساخته هنرمند تیموتی اشمالز (Timothy Schmalz)،  در میدان سنت پیتر واتیکان رو نمایی کرد. این اثر با نام “Angels Unawares” گروهی از مهاجران را که در قایق کنار هم قرار گرفته اند  نشان می دهد. مهاجران در این اثر، نشان دهنده انواع فرهنگ ها و […]