• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

تغییر_شغل_کانادا_دستمزد_بالافرصت_رشد

27نوامبر
نظرسنجی: بیشتر کانادایی هایی که شغل خود را تغییر می دهند، خوشحال تر هستند

نظرسنجی: بیشتر کانادایی هایی که شغل خود را تغییر می دهند، خوشحال تر هستند

یک نظر سنجی جدید نشان می دهد تقریبا از هر ۱۰ کانادایی که شغل خود را تغییر داده اند، ۹ نفر از آن ها از تغییر ایجاد شده خوشحال تر هستند. یک نظر سنجی جدید نشان می دهد تقریبا از هر ۱۰ کانادایی که شغل خود را تغییر داده اند، ۹ نفر از آن ها […]