آخرین تغییرات نرخ ارز تا 16/7/1399

آخرین تغییرات نرخ ارز تا 16/7/1399: دلار آمریکا:                                                                    ۲۹۲,۰۰۰ریال دلار کانادا:                                                                     ۲۲۲،۸۰۰ریال یورو:                                                                            ۳۴۲,۰۲۰ریال پوند:                                                                            ۳۸۱,۳۵۰ریال بیشتر بخوانید: کانادا 8

Read more

آخرین تغییرات نرخ ارز تا 13/7/1399

دلار آمریکا:                                                                       ۲۷۸,۸۵۰  ریال دلار کانادا:                                                                         ۲۱۵,۸۰۰ ریال یورو:                                                                                ۳۲۸,۴۹۰  ریال پوند:                                                                              ۳۷۲,۴۶۰    ریال به گزارش خبرگزاری ایسنا ، قیمت

Read more

آخرین تغییرات نرخ ارز تا 9/7/1399

دلار آمریکا:                                                                       ۲۸۶,۰۰۰  ریال دلار کانادا:                                                                         ۲۲۰,۵۸۰ ریال یورو:                                                                                ۳۳۴,۴۳۰  ریال پوند:                                                                               ۳۷۸,۸۷۰   ریال   بیشتر بخوانید: آمریکایی ها برای

Read more