تبلیغات برنیر درمورد محدودیت های مهاجرت در اولین کمپین انتخاباتی غرب

رهبر حزب مردم کانادا (People’s Party of Canada)، در آغاز سخنرانی اش در سوری بریتیش کلمبیا، با فریادهای “! PPC,

Read more

تاثیرات احتمالی انتخابات کانادا بر سیستم مهاجرت

همزمان با برگزاری کمپین تبلیغاتی انتخابات فدرال این سوال مطرح می شود که تاثیر انتخابات بر سیستم مهاجرت کانادا چگونه

Read more
khabarcanada

FREE
VIEW