• برابر با : Monday - 27 September - 2021

بی_خانمان

23ژوئن
پلیس کمپ بی‌خانمانان تورنتو را برچید

پلیس کمپ بی‌خانمانان تورنتو را برچید

به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «نارسیتی» روز سه شنبه پلیس این شهر به دستور شهرداری برای انتقال حدود 20 تا 25 خانه به دوش که اوایل ژوئن در این پارک مستقر شده بودند، اعزام کرد.

28ژانویه
دادگاه کبک به نفع خانه به دوشان حکم داد

دادگاه کبک به نفع خانه به دوشان حکم داد

به دستور این دادگاه، افراد بی خانمان از مقررات منع آمد و شد مستثنی هستند این حکم در حالی صادر شده است که چند روز پیش پیکر بی جان مردی بی‌خانمان در داخل توالت سیاری در نزدیکی پناهگاه بی خانمان‌ها پیدا شده بود.

14اکتبر
انتخابات کانادا و حق رأی بی خانمان ها

انتخابات کانادا و حق رأی بی خانمان ها

صدها هزار بی خانمان کانادا هدف دفتر انتخابات کانادا قرار گرفتند تا مطمئن شوند که مانند میلیون ها رأی دهنده واجد شرایط، آنها هم در انتخابات ۲۱ اکتبر حق رأی دارند. دو هفته تا آغاز رأی گیری، دفتر انتخابات کانادا کمپین هایی تشکیل داده تا اطمینان حاصل کند که برخی از آسیب پذیرترین اقشار کانادا […]