• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

بودجه_شورای_مدارس

25اکتبر
دولت فورد بودجه شورای مدارس را کاهش می دهد

دولت فورد بودجه شورای مدارس را کاهش می دهد

یک برنامه کمک هزینه استانی با هدف کمک به والدینی که در فعالیت های مدارس مشارکت دارند به طور چشم گیری در حال کاهش است که شورای مدارس را با کمبود بودجه قابل توجهی رو به رو کرده است. کمک هزینه والدین(PRO) یک برنامه استانی است که طی آن به رویدادهای کوچکی که والدین را […]