• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

بسته_صد_ميليارد_دلاری_دولت_کانادا

02دسامبر
بسته صد ميليارد دلاری دولت برای مهار آسيب‌های اقتصادی كرونا

بسته صد ميليارد دلاری دولت برای مهار آسيب‌های اقتصادی كرونا

به گفته وزير دارایی و اقتصاد، منبع تأمين مالی اين بسته اقتصادی، اخذ ماليات از شركت‌های ديجيتالی چندمليتی است از اوایل سال ۲۰۲۰ و شیوع کرونا فعالیت‌های اقتصادی «کانادا» به طور چشمگیری کاهش یافت، اما با فرا رسیدن تابستان، اقتصاد کشور تا حدودی بهبود یافت. با این حال با آغاز موج دوم کرونا و افزایش […]