• برابر با : Monday - 17 May - 2021

بسته_شدن_سوراخ_ازون_در_قطب_شمال_کانادا

06می
دهان ازون بسته شد!

دهان ازون بسته شد!

سرانجام سوراخ بزرگ ازون بر روی قطب شمال کانادا بسته شد. یخبندان و مواد از بین برنده ازون عوامل اصلی ایجاد این حفره بودند. طبق اعلام سازمان هواشناسی آمریكا، تخلیه ازون در قطب شمال، در ماه مارس در شرایط بی سابقه ای قرار داشت اما سوراخ عظیم هم اكنون بسته شده است.   این حفره […]