• برابر با : Monday - 17 January - 2022

بستنی_فروشی_در_اتاوا

08آوریل
سگتان را به یک بستنی مهمان کنید

سگتان را به یک بستنی مهمان کنید

بستنی‌فروشی «Carp Custom Creamery» در اتاوا، مکان مناسبی برای خوشحال کردن سگتان است چرا که  در این فروشگاه، می‌توانید این دوست پشمالو را به به یک بستنی مخصوص خودش به همراه انواع غذا ها و تشویقی‌های استخوانی شکل، مهمان کنید.