• برابر با : Friday - 7 May - 2021

برنامه_پی_ای_کیو

16نوامبر
کبک تسلیم شد!

کبک تسلیم شد!

پس از اعتراضات و کش مکش های مختلف، بالاخره کبک از اصلاحات اخیر خود در مورد برنامه تجربه کبک (PEQ) دست کشید و و در تاریخ ۱۴ نوامبر رسما قوانین را به حالت اول برگرداند. از تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹، معیارهای انتخاب برنامه تجربه کبک (PEQ) که قبل از اول نوامبر ۲۰۱۹ برقرار بود، دوباره […]