اولین جلسه مجازی پارلمان کانادا با برنامه زوم

اولین جلسه نمایندگان پارلمان روز سه شنبه با حضور نزدیک به 300 نماینده از طریق ویدیو کنفرانس زوم در حالی

Read more

آیا Zoom حریم خصوصی ما را حفظ می کند؟

قانون گذاران و مدافعین حریم خصوصی می گویند تنظیمات برنامه ویدیو کنفرانس Zoom، به اندازه کافی ایمن نیست تا از

Read more
khabarcanada

FREE
VIEW