• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

برنامه_مهاجرت_خود_اشتغالی

02نوامبر
پروسه زمانی تقاضا برای برنامه خود اشتغالی فدرال به ۲۲ ماه می رسد

پروسه زمانی تقاضا برای برنامه خود اشتغالی فدرال به ۲۲ ماه می رسد

برنامه خود اشتغالی به افراد با تجربه در زمینه ورزشی، هنری و فرهنگی اجازه می دهد برای اقامت دائم کانادا اقدام کنند. کاهش پروسه زمانی تقاضای اقامت به ۲۲ ماه، بهبود بزرگی طی ۷ سال گذشته در این برنامه بوده است. این برنامه طیف گسترده ای از مشاغل را شامل می شود از هنرمندان و […]